Rozwód

i Podział majątku
Ząbkowice Śląskie

883 586 966

Zachowek

i postępowanie spadkowe
Ząbkowice Śląskie

793 411 213

Kredyty CHF

Unieważnienie umów CHF
Ząbkowice Śląskie

690 946 408

Wróbel Marek. Kancelaria radcy prawnego

1 Maja 8E
57-200 Ząbkowice Śląskie
telefon: 74 810 08 80
Zamów wizytę
woj. dolnośląskie
email: wrobel.kancelaria@wp.pl
www:
Facebook: Wróbel Marek. Kancelaria radcy prawnego, Ząbkowice Śląskie Facebook: Wróbel Marek. Kancelaria radcy prawnego, Ząbkowice Śląskie - brak danych Linkedin: Wróbel Marek. Kancelaria radcy prawnego, Ząbkowice Śląskie - brak danych Instagram: Wróbel Marek. Kancelaria radcy prawnego, Ząbkowice Śląskie> - brak danych Twitter: Wróbel Marek. Kancelaria radcy prawnego, Ząbkowice Śląskie - brak danych

Zakres usług, specjalizacja: (dodaj)


Opinie: (dodaj opinię)


Inne w mieście Ząbkowice Śląskie


Kupść Marek. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

1 Maja 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 74 815 44 94

email: zabkowice.slaskie2@komornik.pl

strona www

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Sobieralski

Rynek 40, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 663926690

email: sobieralski@wp.pl

Gembara Dorota

al. Niepodległości 7 lok. 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 74 817 57 82

email: adw.d.gembara@gmail.com

Nowak-Zaguła Bożena, adwokat. Kancelaria adwokacka

Kolejowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 721001310

email: adwokat.nowak.zagula@gmail.com

Jarosław Mirek. Kancelaria adwokacka

Rynek 29, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 74 817 63 32

email: adwokat@epoczta.pl

Chycki Mirosław, adwokat. Kancelaria

Rynek 21-22 lok. 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 74 815 57 39

email: amchycki@interia.pl

Comes. Kancelaria prawnicza. Urbański A., mgr

1 Maja 18 lok. 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 74 815 70 50

email: au@kancelariacomes.pl

Grzela Joanna, mgr, notariusz. Kancelaria

Aliantów 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 74 815 19 51

email: j.grzela@notariusz.lex.pl

Piątek Ewa, adwokat. Kancelaria

al. Niepodległości 7 lok. 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 74 815 45 47

email: kancelaria.adwokacka.ep@gmail.com

Gnat Stanisław, Chmielewska Magdalena, Gnat-Pigan Tatiana. Kancelaria adwokacka sp.p.

al. Niepodległości 7 lok. 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 74 815 12 76

email: kancelariaadwokackagcgspp@vp.plPRAWNIK RADZI


Przesłanki orzeczenia rozwodu, separacji

Przesłanki orzeczenia rozwodu, separacji

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 § 1 wymienia dwie pozytywne przesłanki rozwodu, tj. zupełność i trwałość rozkładu pożycia, przy założeniu, że muszą one wystąpić łącznie.


Przestępstwo zniesławienia

Przestępstwo zniesławienia

Wśród przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej Kodeks karny wymienia w art. 212 przestępstwo zniesławienia. W myśl tego przepisu odpowiada ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Pomówienie powinno dotyczyć...


Więcej artykułów
Dobry adwokat, radca prawny, kancelaria adwokacka w Ząbkowice Śląskie

Aby powierzyć prowadzenie sprawy (rozwodowej, karnej, spadkowej, gospodarczej) warto posłużyć się informacjami na temat jej funkcjonowania. Aby znaleźć 10 najlepszych adwokatów w Ząbkowice Śląskie i okolicach, którzy udzielą rzetelnych konsultacji, możesz zadzwonić na naszą infolinię, a my spróbujemy dobrać prawnika do Twoich potrzeb.

Możesz skorzystać z usług specjalisty, który świadczy kompleksową obsługę i usługi prawne, w sprawach dotyczących rozwodu, podział majątku dorobkowego (podział majątku wspólnego) i każdej sprawy majątkowej. Wybierz Twojego specjalistę korzystając z informacji na naszych stronach lub po prostu zadzwoń - nasz zespół Ci pomoże.

W każdej chwili możesz skorzystać z formularza zapytań on-line

Wyślij
PRAWNIK, RADCA PRAWNY CZY ADWOKAT - KTO POMOŻE?

Zawodami, które zajmują się świadczeniem profesjonalnej pomocy prawnej są adwokaci i radcy prawni.

Adwokatem jest osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i po zdobyciu przez nią kilkuletniego doświadczenia zawodowego, najczęściej w formie aplikacji adwokackiej, zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę jako członek właściwej miejscowo Okręgowej Izby Adwokackiej. Adwokaci mogą udzielać porad prawnych, opinii, sporządzać pisma procesowe, a przede wszystkim reprezentować swojego klienta przed każdym sądem, w każdej sprawie cywilnej, karnej lub administracyjnej. Posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC i ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za ewentualne uchybienia w wykonywaniu zawodu. Wiąże go obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, z którego to obowiązku nie może zostać zwolniony. Prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, najczęściej w formie Kancelari Adwokackiej.

Zawodem podobnym do adwokata jest zawód radców prawnych. Radcy prawni to osoby, które ukończyły aplikację radcowską jednak nie muszą prowadzić działalności i czynności we własnym imieniu i na własny rachunek. Może również pozostawać w stosunku pracy i podległości służbowej. W takiej sytuacji nie może pełnić funkcji obrońcy w sprawach karnych.

Podsumowując: każdy adwokat i radca prawny jest prawnikiem. Ale nie każdy prawnik jest profesjonalnym advokatem lub radcą prawnym!Zakres usług: Prawo karne, prawo cywilne, pracy, rozwód, podział majątku, spadek, zachowekKompleksowe doradztwo prawne a także reprezentacja klientów w sądzie - Adwokaci wspierają klientów w trudnej sprawie spornej i udzielają porad. Najczęściej obsługują typowe sprawy o charakterze prawnym (np. pomagają w trakcie sprawy rozwodowej). Jednakże aby lepiej zrozumieć i wspierać osoby potrzebujące pomocy prawnej, w zależności od nabytej praktyki i doświadczenia zawodowego, prawnicy mogą mieć różne specjalizacje, takie jak prawo pracy, prawo cywilne, karne wykonawcze, prawo podatkowe, międzynarodowe i inne.

Znajdź prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodniopomorskie

Wyszukaj według województwa
wybierz województwo
lub wybierz interesujące Cię miasto