Dla kogo zasiłek pogrzebowy i jak go otrzymać?


Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270) przewiduje wypłatę zasiłku pogrzebowego w wysokości do 4000 zł, który ma zrekompensować całość lub część tych wydatków. Za złożenie wniosku i wypłatę zasiłku pogrzebowego nie pobierana żadna opłata. Zasiłek zostanie wypłacony w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów, w formie przelewu na wskazany numer rachunku bankowego albo na adres, który zostanie wpisany we wniosku.

Zasiłek pogrzebowy może uzyskać każdy, kto spełnia JEDEN z poniższych warunków: yr> - jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny,
- zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,
- zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Zasiłek może otrzymać każdy, kto zapłaci za pogrzeb. Może to być ktoś z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego).

Kwotę zasiłku określa się w zależności od tego, kto występuje o jego przyznanie:
- zasiłek w kwocie 4 000 zł otrzyma osoba, która należy do rodziny zmarłego, niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu.
- maksymalnie 4 000 zł otrzyma osoba spoza rodziny zmarłego lub reprezentujentująca instytucję, która sfinansowała pogrzeb zmarłego. W takiej sytuacji niezbędne będzie potwierdzenie wszystkich wydatków związanych z pogrzebem. Kwota zasiłku wyniesie tyle, ile faktycznie zostało wydane na pogrzeb, jednak nie więcej niż 4 000 zł.

Jeśli za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba – zasiłek będzie podzielony proporcjonalnie do waszych wydatków. W takiej sytuacji każda osoba lub instytucja składa oddzielny wniosek.

Przykład: 4 000 zł to 100%. Na pogrzeb łącznie wydaliście 10 000 zł, na przykład jedna osoba spoza rodziny wydała 3 000 zł (to jest 30% z 10 000 zł), a druga 7 000 zł (to jest 70% z 10 000 zł), to pierwsza dostanie 1 200 zł (30% z 4 000 zł), a druga 2 800 zł (70% z 4 000 zł).


Maksymalną kwotę 4000 zł może otrzymać jeden z członków rodziny:
- wdowa albo wdowiec,
- rodzice, rodzice adopcyjni, macocha, ojczym,
- dzieci, w tym dzieci adoptowane, dzieci drugiego małżonka,
- dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz dzieci, które osoba zmarła wychowywała i utrzymywała przed osiągnięciem pełnoletności,
- rodzeństwo,
- dziadkowie,
- wnuki,
- osoby, których osoba zmarła była opiekunem prawnym.

Jakie dokumenty należy przygotować

Jeśli jesteś z rodziny zmarłego albo jesteś spoza rodziny i płacisz za pogrzeb:
- wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12)
- odpis skrócony aktu zgonu,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe – jeśli dziecko urodziło się martwe,
- oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
- kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank – jeśli oryginały składasz w banku,
- zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że ty albo zmarły podlegacie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu – w przypadku osoby ubezpieczonej (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują),
- dokumenty, które potwierdzą, że jesteś z rodziny zmarłego (na przykład odpis skrócony aktu urodzenia),
- dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport – jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.


Jeśli reprezentujesz instytucję, która zapłaciła za pogrzeb:
- wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12),
- odpis skrócony aktu zgonu,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe – jeśli dziecko urodziło się martwe,
- oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
- kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank – jeśli oryginały składasz w banku,
- dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport oraz pełnomocnictwo do reprezentowania instytucji – jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Dokumenty należy złożyć w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu – jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę lub w jednostce ZUS – zgodnie z własnym miejscem zamieszkania.
Dokumenty można wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek o zasiłek można także złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
Wniosek może być złożony w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci lub do 12 miesięcy od dnia pogrzebu – jeśli na przykład pojawił się problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.

W przypadku gdy ZUS odmówi wypłaty zasiłku, przysługuje odwołanie się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Na złożenie odwołanie wyznaczono jeden miesiąc od daty otrzymania decyzji z ZUS. Odwołanie od jest bezpłatne.


Do pobrania:
- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12)
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270)Opracowano na podstawie infromacji z portalu Gov.pl

Zainteresował Cię ten artykuł?

PRAWNIK RADZI


Jakie są formalności spadkowe?

Jakie są formalności spadkowe?

Po śmierci spadkodawcy przychodzi czas na załatwienie kwestii formalnych związanych z nabyciem pozostawionego majątku spadkodawcy. Jedną z pierwszych rzeczy, o które należy zadbać, jest stwierdzenie nabycia spadku. Najprościej rzecz ujmując, to dowód, że dana osoba ma uprawnienia do spadku...


Więcej artykułów
Znajdź prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Znajdź prawnika według województwa
Szukaj prawnika
lub wybierz interesujące Cię miastoNie bądź obojętny. Pomóż

Znalazłeś ciekawe informacje? Udało nam się pomóc w Twojej sprawie? Pomóż nam wesprzeć najbardziej potrzebujących, zupełnie bezinteresownie.


Porady Prawne, pomoc i obsługa prawna

Masz problem prawny? Nie wiesz co zrobić?
Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika?

Zostaw nam Twoje dane kontaktowe i opisz temat. Oddzwonimy i pomożemy.

Napisz

Czy wiesz, że:

Ilość form życia, które moze zasiedlic ludzką skórę przekraca liczbę ludzi żyjących na Ziemi