Przeklejanie cen na produktach w sklepie - co za to grozi?

Przeklejanie cen na produktach w sklepie może wydawać się niektórym drobnym wybrykiem, lecz w rzeczywistości jest to czyn, który może pociągać za sobą poważne konsekwencje prawne. Oszustwo to polega na zamianie oryginalnych cen produktów na niższe, co ma na celu wprowadzenie w błąd personelu sklepu i uzyskanie towaru po cenie niższej niż rzeczywista. W Polsce takie działanie kwalifikowane jest jako oszustwo i jest traktowane przez prawo znacznie surowiej niż zwykła kradzież.
Podstawa prawna

Przestępstwo oszustwa określone jest w art. 286 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi, że „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadza inną osobę w błąd co do istnienia określonego stanu rzeczy, wykorzystując błąd lub niezdolność do należytego pojmowania przedstawionego stanu rzeczy, doprowadzając ją przez to do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Tym samym, przeklejanie cen na produktach z premedytacją wprowadza w błąd pracowników sklepu i jest próbą uzyskania korzyści majątkowej poprzez nieuczciwe działanie.

Konsekwencje prawne

Oszustwo, w przeciwieństwie do kradzieży, wymaga od sprawcy działań mających na celu wprowadzenie w błąd innej osoby, co jest traktowane przez prawo jako działanie bardziej szkodliwe społecznie. W związku z tym, za przeklejanie cen grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Warto podkreślić, że kradzież (art. 278 § 1 Kodeksu karnego), za którą przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 3, jest traktowana łagodniej.Okoliczności łagodzące i obciążające

Sąd, wydając wyrok, będzie brał pod uwagę nie tylko sam fakt oszustwa, ale również okoliczności, w jakich doszło do przestępstwa. Do okoliczności łagodzących może należeć np. pierwszorzędność popełnienia przestępstwa, szczerze wyrażone żal, czy też podjęcie próby naprawienia wyrządzonej szkody. Z kolei wśród okoliczności obciążających można wymienić działanie w warunkach recydywy, wykorzystanie zaawansowanych metod w celu wprowadzenia w błąd, czy też wyrządzenie znacznej szkody materialnej.

Wnioski

Przeklejanie cen na produktach w sklepie to poważne przestępstwo, traktowane przez polskie prawo jako oszustwo. Konsekwencje takiego działania mogą być bardzo dotkliwe, włączając w to możliwość pozbawienia wolności na znaczny okres. Warto więc zawsze pamiętać o uczciwości i przestrzeganiu prawa, aby uniknąć poważnych konsekwencji prawnych.

Potrzebujesz pomocy przy zdochodzeniu swoich praw?
Zadzwoń lub napisz - z pewnoscią pomożemy!

Zainteresował Cię ten artykuł?

PRAWNIK RADZI


Przesłanki orzeczenia rozwodu, separacji

Przesłanki orzeczenia rozwodu, separacji

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 § 1 wymienia dwie pozytywne przesłanki rozwodu, tj. zupełność i trwałość rozkładu pożycia, przy założeniu, że muszą one wystąpić łącznie.


Więcej artykułów


Znajdź prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Znajdź prawnika według województwa
Szukaj prawnika
lub wybierz interesujące Cię miasto

Porady Prawne, pomoc i obsługa prawna

Masz problem prawny? Nie wiesz co zrobić?
Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika?

Zostaw nam Twoje dane kontaktowe i opisz temat. Oddzwonimy i pomożemy.

Napisz

Do Pobrania

Przydatne dokumenty, wzory druków, umów i pism. Jak je wypełnienić? Zadzwoń!

+ Umowa/zlecenie wykonania prac (budowlanych) .pdf
+ Ugoda/zobowiązanie spłaty należności .pdf
+ Wezwanie do zapłaty (format DL, 2016) .pdf
+ Oświadczenie o spłacie zobowiązań .pdf
Więcej


Nie bądź obojętny. Pomóż

Znalazłeś ciekawe informacje? Udało nam się pomóc w Twojej sprawie? Pomóż nam wesprzeć najbardziej potrzebujących, zupełnie bezinteresownie.


Odnośniki

Więcej

Czy wiesz, że:

Technika: LEGO jest największym producentem opon na świecie. Corocznie produkuje ich 306 mln (do samochodów z klocków)