Windykacja

Windykacja

skup długów, monitoring płatności

794 12 12 30
Odszkodowania

Odszkodowania

i dochodzenie roszczeń

794 12 12 30
Obsługa prawna

Obsługa prawna

pomoc i porady prawne

663 242 542

Skutki doręczenia pozwu

Skutki doręczenia pozwu

    Chwila doręczenia pozwu rodzi dla pozwanego szereg konsekwencji wynikających z prawa cywilnego. Należy do nich m.in. zawiśnięcie sporu. Oznacza to, że w toku przedmiotowej sprawy nie można między tymi samymi stronami, wszcząć nowego postępowania o to samo roszczenie. Doręczenie pozwu daje również pozwanemu możliwość podjęcia obrony, m.in. poprzez wytoczenia powództwa wzajemnego.
    Ponadto na skutek doręczenia pozwu postępowanie zostaje w pewnym sensie ustabilizowane. Wynika to z tego, że od tego momentu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy, choć w szczególnych okolicznościach, za zgodą strony przeciwnej nabywca może wejść na miejsce zbywcy.
    Najistotniejszym z punktu widzenia pozwanego wydaje się być skutek procesowy doręczenia pozwu w postaci możliwości podjęcia obrony. Jako przykład takiej obrony przepisy podają możliwość wniesienia powództwa wzajemnego, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie. Analizując jednak całość przepisów dotyczących procedury postępowania cywilnego można ponadto wyróżnić obronę pozwanego poprzez uznanie powództwa, zaprzeczenie albo podnoszenie innych zarzutów czy też przyjęcie postawy biernej. Każda z wyżej wymienionych form działania lub niedziałania pozwanego może zostać przez niego dowolnie wybrana.
    Uznanie powództwa polega na złożeniu przez pozwanego oświadczenia, które w swej treści zawiera informację, że uznaje on powództwo. Pod pojęciem tym kryje się uznanie zarówno żądania powoda jak i przytoczonych przez niego okoliczności faktycznych, które podniósł dla uzasadnienia żądania. Przepisy nie nakładają żadnej bezwzględnej formy takiego oświadczenia, w związku z czym może ono zostać złożone ustnie na rozprawi, bądź też pisemnie poza rozprawą. Czy jednak pozwany ma jakikolwiek interes w tym aby uznawać powództwo? Otóż ma. Poprzez uznanie powództwa pozwany może bowiem zmniejszyć swoje koszty zwiane z udziałem w procesie. Uznając powództwo daje czytelny znak, że nie dał powodu do wytoczenia sprawy, ponieważ już przy pierwszej czynności uznał żądanie powoda.
    Zaprzeczenie natomiast dotyczy twierdzeń strony przeciwnej. W ten sposób pozwany może odnieść się zarówno do podstawy faktycznej powództwa, jak i podstawy prawnej. Wnosząc zaprzeczenie pozwany może zwyczajnie negować twierdzenia strony przeciwnej, bądź też wysunąć własne twierdzenia, pozostające w sprzeczności z twierdzeniami powoda. Tak czy inaczej, zaprzeczając faktom podniesionym przez powoda, pozwany powoduje, że stają się one faktami spornymi i muszą zostać udowodnione przez powoda. Jeśli powód nie zdoła udowodnić faktów zaprzeczonych przez pozwanego, pozwany może czuć się wygranym.
    Wybierając drogę biernego oczekiwania na rozwój wydarzeń pozwany musi się liczyć z tym, że brak zaprzeczenia może prowadzić do uznania faktów niezaprzeczonych, podniesionych przez powoda, za uznane. Co więcej, teoretycznie, pozwany może nie pojawiać się w Sądzie, nie uczestnicząc w żadnej czynności w toku postępowania. Nie powinien się jednak zdziwić, że w takie sytuacji najprawdopodobniej wydanie zostanie wyrok zaoczny.
Znajdź prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Znajdź prawnika według województwa
Szukaj prawnika
lub wybierz interesujące Cię miasto

Porady Prawne

Masz problem prawny? Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika? Zostaw nam Twoje dane kontaktowe i opisz temat. Oddzwonimy.

Wysłając zgłoszenie akceptujesz Regulamin

Do Pobrania

Przydatne dokumenty, wzory druków, umów i pism. Jak je wypełnienić? Zadzwoń!

+ Umowa/zlecenie wykonania prac (budowlanych) .pdf
+ Ugoda/zobowiązanie spłaty należności .pdf
+ Wezwanie do zapłaty (format DL, 2016) .pdf
+ Oświadczenie o spłacie zobowiązań .pdf
Więcej

Odnośniki

Więcej

Czy wiesz, że:

Świat: W 2017 roku na świecie było 7 mld 592 mln ludzi, a średnia wieku wynosiła 29,9 lat. Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych, w 2023 roku populacja na świecie wzrośnie do 8 mld, a około 2056 roku do 10 mld. W pierwszych dniach 2018 roku na świat przyszło już ponad milion dzieci.