Wykorzystujemy pliki cookies zgodnie z   Polityką prywatności    AKCEPTUJĘ
Uprawnieni do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie
Windykacja

Windykacja

skup i monitoring płatności

794 12 12 30
Odszkodowania

Odszkodowania

i dochodzenie roszczeń

794 12 12 30
Obsługa prawna

Obsługa prawna

pomoc i porady prawne

663 242 542

Uprawnieni do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie

Uprawnieni do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie

   Postępowanie o ubezwłasnowolnienie wszczynane jest na wniosek, nie każdy jednak taki wniosek może złożyć. Kwestię tą reguluje art. 545 k.p.c., który nie pozostawiając w tym zakresie wątpliwości, enumeratywnie wylicza osoby do tego uprawnione. Osoba wszczynająca postępowanie o ubezwłasnowolnienie powinna być przekonana o przysługującym jej uprawnieniu i już we wniosku wskazać okoliczności, z których to uprawnienie wypływa.

   Pierwszym w kategorii osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie jest małżonek osoby, której wniosek dotyczy. Trzeba jednak mieć na względzie, że zarówno rozwód jak i separacja spowoduje utratę legitymacji czynnej, tj. prawa do złożenie przedmiotowego wniosku o ubezwłasnowolnienie małżonka.

   W kategorii drugiej ustawodawca wymienia, jako osoby uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo osoby, której dotyczy wniosek.

   W szczególnej sytuacji są osoby małoletnie, które występują z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie jednego z rodziców. Zasady współżycia społecznego, jak i analiza obowiązujących przepisów prawa, nie pozwolą aby w tej sytuacji małoletniego wnioskodawcę reprezentował drugi z rodziców. W praktyce wniosek taki oczywiście jest możliwy, jednak małoletni musi działać za pośrednictwem kuratora ustanowionego w tym celu przez sąd opiekuńczy.

   W grupie trzeciej ustawodawca nadaje uprawnienie do wszczęcia postępowania o ubezwłasnowolnienie przedstawicielowi ustawowemu osoby, której dotyczy wniosek. Uprawnienie to zostało wzmocnione w art. 545 § 2 k.p.c., poprzez wyłączenie uprawnienia krewnych na rzecz wyłącznego przedstawiciela ustawowego. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli jesteś jedną z osób wymienionych w art. 545 § 1 k.p.c., to nie możesz złożyć wniosku, jeśli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Kogo miał na myśli ustawodawca pisząc o przedstawicielu ustawowym? Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że chodzi o:
- rodziców, którzy posiadają władzę rodzicielska nad dzieckiem ( art. 98 k.r.o.);
- opiekuna osoby małoletniej lub też całkowicie ubezwłasnowolnionej, ustanowionego na mocy art. 13 § 2 k.c.;
- kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, ustanowionego na mocy art. 16 § 2 k.c.;
- kuratora ustanowionego na podstawie art. 178 k.r.o. w wypadkach określonych w ustawie.

   Ustanie stosunku, na którym uprawnienie w tym przypadku jest oparte, doprowadzi do jego utraty, i tak jak w przypadku wspomnianego wcześniej rozwodu i separacji, będzie przeszkodą na drodze dalszego prowadzenia postępowania już wszczętego.

   Na wypadek gdyby osoba, która widzi potrzebę, a wręcz konieczność złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, nie była jedną z osób uprawnionych, wymienionych powyżej, ustawodawca przewidział możliwość wszczęcia postępowania o ubezwłasnowolnienie przez prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Co jednak zrobić w sytuacji braku osób wymienionych w art. 545 § 1 k.p.c., przy jednoczesnej odmowie złożenia wniosku przez prokuratora bądź też dopuszczeniu się przez niego zwłoki w wystąpieniu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie. Otóż pozostaje jeszcze jedno rozwiązanie. W orzecznictwie panuje bowiem pogląd, iż wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może zgłosić także osoba, która ma być ubezwłasnowolniona. Wynika to z założenia, że orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu powinno nastąpić w interesie i dla ochrony osoby, której to postępowanie dotyczy, zaś niemożliwość wszczęcia postępowania z przyczyn wymienionych wyżej mogłaby doprowadzić do rażącej szkody dla osoby, która powinna być ubezwłasnowolniona.


PRAWNIK RADZI


Jakie są formalności spadkowe?

Jakie są formalności spadkowe?

Po śmierci spadkodawcy przychodzi czas na załatwienie kwestii formalnych związanych z nabyciem pozostawionego majątku spadkodawcy. Jedną z pierwszych rzeczy, o które należy zadbać, jest stwierdzenie nabycia spadku. Najprościej rzecz ujmując, to dowód, że dana osoba ma uprawnienia do spadku...

Zmiana wniesionego powództwa

Zmiana wniesionego powództwa

Wniesione powództwo można zmienić. Zmiana taka jest jednak dopuszczalna tylko wtedy, gdy nie ma wpływu na właściwość sądu. Powinna ona dotyczyć istotnych elementów, tj. wniesionego żądania oraz podstawy powództwa. W praktyce Wniesione powództwo można zmienić. Zmiana taka jest jednak dopuszczalna tylko wtedy, gdy nie ma wpływu..


Więcej artykułów


AKTUALNOŚCI, PRZEGLĄD PRASY I AKTÓW PRAWNYCH

# Aktualności dotyczące Koronawirusa
# Opublikowano listę popracia kandydatów do KRS
# e-PIT już działa. Instrukcja jak wypełnić rozliczenie podatkowe
# Niedziele handlowe 2020 - od nowego roku znaczne zmiany.
# Od 1 listopada 2019r Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) obowiązkowy dla wybranych transakcji
# Jesteś kierowcą? Sprawdź swoje punkty karne. W komisariacie lub przez internet.
# Pomagamy Pani Irenie wyjść ze spirali zadłużenia. Prosimy o wsparcie. Liczy się każda złotówka.
# Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Nowe możliwości, do odzyskania nawet setki tys. zł.
# Niepłacone długi, coraz większe zatory płatnicze, utrata płynności finansowej. Jak temu zaradzić?
# Od 1 października 2018 r. dowód rejestracyjny i polisę OC możesz zostawić w domu (01.10.2018)

Wcześniejsze


Znajdź prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Znajdź prawnika według województwa
Szukaj prawnika
lub wybierz interesujące Cię miastoNie bądź obojętny. Pomóż

Znalazłeś ciekawe informacje? Udało nam się pomóc w Twojej sprawie? Pomóż nam wesprzeć najbardziej potrzebujących, zupełnie bezinteresownie.


Porady Prawne, pomoc i obsługa prawna

Masz problem prawny? Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika?
Zostaw nam Twoje dane kontaktowe i opisz temat. Oddzwonimy.

Formularz kontaktowy

Nasi Eksperci

Kancelarie, które wspierają merytorycznie serwis BiuraPrawne.com

Nasi Eksperci Zostań EKSPERTEM

Hosting i www dla prawników

Hosting i strony www dla prawników

Aktualnie, posiadanie eleganckiej, wyrafinowanej wizytówki internetowej jest podstawą funkcjonowania każdej firmy - także kancelarii. Odpowiednia strona www nie tylko zapewni właściwe dla tego zawodu prestiż i bezpieczeństwo danych, ale będzie także skutecznym, tanim i szybkim sposobem na pozyskanie klienta.

Czytaj dalej

Czy wiesz, że:

Budda powiedział: "W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale wytrwałość". Wytrwałość i cierpliwość to najważniejsze cechy skutecznego windykatora. Jedynie systematyczność działań firmy windykacyjnej na każdym etapie dochodzenia należności zapewnia ich odpowiednią skuteczność