szukaj prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Wyszukaj według województwa


wybierz interesujące Cię miasto

Kancelarie Polecane

Praca

Aplikant / Aplikantka
Rzeszów, podkarpackie
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Kraków, małopolskie
Asystent(ka) Działu Prawnego
Warszawa, mazowieckie
Inne Oferty | Dodaj ofertę | Dodaj CV

 

 

Regulamin 

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poniższy dokument zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

2. Usługodawcą jest F.H.U. 2S Sławomir Smołka z siedzibą w Katowicach przy ul. Sikorskiego 16/66, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, pod numerem: 69695, Urząd Miasta Katowice.

3. Regulamin dotyczy Internetowego Serwisu, znajdującego się pod internetowym adresem:
http://www.biuraprawne.com zwanym dalej Serwisem.

4. Usługobiorcą (zwanym dalej również Użytkownikiem) jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

5. Regulamin Serwisu udostępniony jest dla wszystkich Użytkowników nieodpłatnie, pod internetowymi adresem: http://praca.biuraprawne.com/_terms.html

6. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.

8. Logowanie, rejestracja i korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

9. Użytkownik każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów powinien zapoznać się z Regulaminem.
 

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zbieranie danych Użytkowników serwisu.

2. Udostępnianie powyższych danych Użytkownikom korzystającym z serwisu

3. Wysyłanie zapytań i ofert drogą elektroniczną zarejestrowanym użytkownikom.

4. Publikacja, prezentowanie i rozpowszechnianie w ramach Serwisu, informacji na zlecenie firm trzecich.
 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do pełnej współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do sieci Internet, niezbędne, bezpieczne oprogramowanie do przeglądania stron internetowych z włączoną obsługą plików cookies skryptów javascript oraz indywidualne konto poczty elekronicznej e-mail.

2. Zasady korzystania z niepublicznej części Serwisu:

Aby uzyskać dostęp do wybranych informacji może być wymagana rejestracja.

3. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy, jego partnerów handlowych oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.

4. Odpowiedzialność: Za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzach rejestracji, rejestracji firm, subskrypcji oraz formularzach publikacji odpowiada osoba lub firma umieszczająca te dane. Usługobiorca nie może przekazywać za pomocą Serwisów treści niezgodnych z prawem, dezinformujących, działających na niekorzyść Usługodawcy oraz treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami etyki.

5. Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Usługodawcy.

6. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia usługodawca będzie informował na łamach Serwisu.

7. Usługodawca ma prawo do usuwania lub blokowania kont bez podania przyczyny.

8. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

- Warunkiem niezbędnym do umieszczania danych w bazie, subskrypcji ogłoszeń, dostępu do wybranych informacji i publikacji ogłoszeń jest rejestracja.

- Usługobiorcy korzystający z publikacji oraz subskrypcji w Serwisie mają możliwość do całkowitego usunięcia danych podanych w formularzach rejestracyjnych bądź do ich edycji po wysłaniu drogą elektroniczną stosownej informacji lub wypełnieniu fromularza edycji/aktualizacji

9. Tryb postępowania reklamacyjnego: Usługobiorca ma prawo do reklamacji. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy w formie elektronicznej przesłać na adres: admin@biuraprawne.com. Usługodawca ma 28 dni na rozpatrzenie reklamacji.

10. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Warunki świadczenia informacji handlowej drogą elektroniczną: Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.