szukaj prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Wyszukaj według województwa


wybierz interesujące Cię miasto

Kancelarie Polecane

Praca

Aplikant / Aplikantka
Rzeszów, podkarpackie
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Kraków, małopolskie
Asystent(ka) Działu Prawnego
Warszawa, mazowieckie
Inne Oferty | Dodaj ofertę | Dodaj CV

 

 

Prawnik radzi - artykuły

 

Wyszukaj interesującego Cię zagadnienia według wybranych słów kluczowych
lub przeczytaj wybrane przez naszych specjalistów zagadnienia
 
Loading

 


 

Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
   
Polskie prawo rodzinne przewiduje obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. W większości przypadków wszelkie obowiązki związane z dostarczaniem środków utrzymania i wychowania spełniane są dobrowolnie. Niemniej jednak zdarzają się zbyt często sytuacje, w których istnieje potrzeba wystąpienia do sądu o ustanowienie alimentów.    
    Sąd, uwzględniając powództwo uprawnionego, złożone na podstawie art. 27 k.r.o., ustalając wielkość obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, bierze pod uwagę nie tylko indywidualne potrzeby każdego z członków rodziny, tak jak to ma miejsce np.: w przypadku ustalania alimentów dla małoletniego dziecka stron, ale także potrzeby zbiorowe rodziny jako całości. Zakładając rodzinę i dokonując podziału ról, małżonkowie zobowiązują się do zapewnienia rodzinie odpowiednich środków materialnych. Jednocześnie każdy z członków rodziny ma prawo do zaspokajania swoich usprawiedliwionych potrzeb, przy założeniu realizacji równej stopy życiowej wszystkich członków rodziny.

Czytaj dalej..Zadatek jako sankcja umowna za niewykonanie umowy
    W kilku słowach zadatek określić można jako szczególną sankcję umowną za niewykonanie umowy. Pogląd ten wypływa z orzecznictwa Sądu Najwyższego, dostrzegającego w zadatku funkcję dyscyplinowania stron w dotrzymaniu umowy, potwierdzonej tymże zadatkiem. W zależności więc od sytuacji i tego, po której stronie umowy stoimy, zadatek może być naszym istotnym sprzymierzeńcem. Musimy jednak wiedzieć w jaki sposób prawidłowo posługiwać się prawami, które nam na jego podstawie przysługują.

    Ustawodawca przewidział zadatek jako dodatkowe zastrzeżenie umowne, stąd wniosek, że nie jest to element konieczny czynności prawnej. Jeśli jednak zadatek został w umowie zastrzeżony, to w przypadku jej niewykonania, w tym także uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej, bądź też nienależytego wykonania umowy przyrzeczonej, jako wierzyciel masz pełne prawo od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować. Jeżeli natomiast sam przekazałeś zadatek, możesz w opisanej sytuacji żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Czytaj dalej..


 

Obowiązek alimentacyjny nie tylko wobec dzieci
    Z alimentami nieodłącznie kojarzy Nam się obowiązek dostarczenia środków utrzymania i wychowania, który ciąży na rodzicach (a w zasadzie na jednym z nich) po orzeczeniu przez sąd rozwodu bądź unieważnieniu małżeństwa. Niemniej jednak, jest to tylko jedna z wielu możliwości powstania obowiązku alimentacyjnego, o którym stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W myśl art. 128 k.r.o. obowiązek alimentacyjny jest zobowiązaniem do dostarczania środków utrzymania i wychowania osobie, której w myśl przepisów prawa takie świadczenie się należy i obciąża on „…krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”. Oznacza to, że do płacenia alimentów zobowiązani mogą być nie tylko rodzice (wobec swoich dzieci), ale także dziadkowie czy rodzeństwo między sobą. Szczegółowe określenie kolejności i zasad powstawania zobowiązania alimentacyjnego określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czytaj dalej..Przesłanki orzeczenia rozwodu, separacji    

    Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 § 1 wymienia dwie pozytywne przesłanki rozwodu, tj. zupełność i trwałość rozkładu pożycia, przy założeniu, że muszą one wystąpić łącznie. W praktyce oznacza to, że więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej muszą całkowicie zaniknąć. Ponadto, analiza konkretnego przypadku, musi prowadzić do wniosku, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Jeśli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia, to takie okoliczności jak wspólne uczestniczenie w wyborach, koncertach czy na przyjęciach u znajomych, a także wspólne spożywanie niektórych posiłków czy pomoc udzielana w czasie choroby, nie świadczą o nawiązaniu pożycia małżeńskiego między skłóconymi stronami.

Czytaj dalej..Kasy fiskalne dla prawników od 1 maja 2011 - pomagamy wybrać kasę fiskalną
    Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. nakładające z dniem 1 maja 2011 roku na wybrane grupy zawodowe, w tym adwokatów i radców prawnych, obowiązek ewidencji obrotów na fiskalnych urządzeniach rejestrujących.
    Wyjątek stanowią kancelarie świadczące usługi na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z zastrzeżeniem, że każda transakcja będzie udokumentowana fakturą oraz liczba wszystkich usług świadczonych w poprzednim roku podatkowym jest mniejsza niż 50, a liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20. Z obowiązku posiadania kas zwolnieni są także prawnicy, którzy zapłatę za usługi otrzymują w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której zapłata dotyczy.
    W wielu przypadkach do dnia 1 maja należy zatem wyposażyć kancelarię w odpowiednio zaprogramowaną kasę lub drukarkę fiskalną. Jaką kasę wybrać - najtańszą czy najdroższą, najmniejszą czy największą??
Wybierając kasę fiskalną powinniśmy się kierować kilkoma przesłankami.

Czytaj dalej..


 

 

 

Strona:   12  |  3  |  4  |  5  |  6   Następna >>

 

 
Podobne artykuły, które warto przeczytać:

Przesłanki orzeczenia rozwodu lub separacji
Zadatek jako sankcja umowna za niewykonanie umowy
Obowiązek alimentacyjny nie tylko wobec dzieci
Porady prawne już od 39 zł

 

Zainteresował Cię ten artykuł?